So Sánh Các Sản Phẩm

GravityZone là một giải pháp bảo mật doanh nghiệp có thể được cài đặt cục bộ hoặc được cài đặt bởi Bitdefender. Bảo vệ nhiều lớp với công nghệ máy học đã được chứng minh, heuristic tiên tiến, chống ransomware, chống khai thác mạnh mẽ, chữ ký, Tường lửa và Kiểm soát thiết bị có sẵn trong các tùy chọn bên dưới.

Bitdefender GravityZoneBusiness Security Bitdefender GravityZoneBusiness Security Premium Bitdefender GravityZoneBusiness Security Enterprise Bitdefender GravityZoneà la carte Bitdefender GravityZoneCloud Security for MSPs
Phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm giải pháp bảo mật đơn giản Đề xuất cho các công ty đang tìm kiếm sự bảo vệ cao hơn chống lại các mối đe dọa tinh vi Đề xuất cho các công ty đang tìm kiếm một nền tảng bảo vệ điểm cuối EDR thế hệ tiếp theo được tích hợp để bảo vệ chính xác các mối đe dọa mạng tinh vi Giải pháp linh hoạt cho các tổ chức lớn có trung tâm dữ liệu với môi trường ảo hóa Giải pháp cho Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý để bảo vệ từ xa tất cả khách hàng với một bảng điều khiển, thanh toán dựa trên việc sử dụng hàng tháng và được tích hợp RMM/PSA
Tùy chọn quản lý Cài đặt tại chỗ / Cloud Cài đặt tại chỗ / Cloud Cài đặt tại chỗ / Cloud Chỉ cài đặt tại chỗ Chi cho phép Cloud 
EDR Tùy chọn Tùy chọn
Hạ tầng
Bảo vệ điểm cuối (Endpoint security) Endpoint Security SD Endpoint Security HD Endpoint Security EDR/ XDR Endpoint Security Endpoint Security
Bảo vệ trung tâm dữ liệu (Datacenter security (SVE))
Bảo vệ thiết bị di động (Security for Mobile) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on)
Bảo vệ cho Exchange (Security for Exchange) tùy chọn (add on)
Các công nghệ
Học máy địa phương và Cloud (Local and Cloud Machine Learning)

Chống khai thác tinh vi (Advanced Anti-Exploit)
Khử nhiễm và xóa tự động (Automatic Disinfection and Removal)
Phòng chống tấn công Fileless (Fileless Attacks Defense)
Phòng chống tấn công mạng (Network Attacks Defense)
Kiểm soát Ứng dụng
(Application Control (Whitelisting))
Chỉ có trên cài đặt tại chỗ Chỉ có trên cài đặt tại chỗ
Kiểm soát Ứng dụng
(Application Control (Blacklisting))
Phát hiện cao cấp (HyperDetect™ (Tunable Machine Learning)) bao gồm(included) tùy chọn (add on)
Tích hợp Sandbox (Endpoint integrated Sandbox) bao gồm(included) tùy chọn (add on)
Hiển thị của các hoạt động đáng ngờ (Visibility of suspicious activities) tùy chọn (add on)
Kiểm tra tiến trình (Process Inspector)
Khôi phục dữ liệu bị mã hóa
(Ransomware Mitigation)
Hình ảnh trực quan sự cố
(Incident Visualization)
tùy chọn (add on)
Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis) tùy chọn (add on)
Phòng thủ bất thường (Anomaly Defense) tùy chọn (add on) EDR tùy chọn (add on)

Găn thẻ sự kiện MITER (MITRE Event Tagging)
tùy chọn (add on) EDR tùy chọn (add on)
Quét tập trung 
(Smart Centralized Scanning
Ability to offload scanning to central dedicated appliance) 
tùy chọn (add on)
Quản lý bản vá (Patch Management) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on)
Mã hóa ổ đĩa (Full Disk Encryption) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on)
Bảo mật cho AWS
(Security for AWS
Protection for AWS machines managed from the same cloud console)
tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on) tùy chọn (add on)
Giấy phép (Licensing) Gói (bundle) Gói (bundle) Gói (bundle) linh hoạt linh hoạt
Bản quyền cho trung tâm dữ liệu
(Data center licensing

Dedicated CPU licensing for virtual servers)
Chi tiết Cho máy chủ và máy trạm. Số lượng máy chủ cho phép tối đa 30% tổng số lượng.
Cho máy trạm, máy chủ và thiết bị di động + Hộp thư Exchange. Số lượng máy chủ cho phép tối đa 35% tổng số lượng. Cho máy trạm, máy chủ và thiết bị di động + Hộp thư Exchange. Số lượng máy chủ cho phép tối đa 35% tổng số lượng.

Mỗi mục có thể được mua riêng và có thể được kích hoạt theo giấy phép.

Không có khóa cấp phép cần thiết cho mỗi khách hàng, thanh toán vào cuối mỗi tháng, dựa trên các báo cáo sử dụng.
XEM CHI TIẾT