Tham gia Hội thảo trực tuyến của chúng tôi

 

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tuyến về thông tin và các biện pháp phòng tránh liên quan đến an ninh mạng.
Các chủ đề thường xuyên là: bảo vệ điểm cuối, chống phần mềm tống tiền, chống lừa đảo, cấu hình GravityZone, EDR, MDR, ROI trong an ninh mạng, Bảo mật trung tâm dữ liệu và hơn thế nữa.

Điền vào biểu mẫu bên dưới để nhận được lời mời miễn phí đến hội thảo trực tuyến tiếp theo của chúng tôi.