Bitdefender Anti-Tracker: Cách cài đặt và kích hoạt

Bitdefender Anti-Tracker (Chống theo dõi) là một tiện ích mở rộng cho trình duyệt sẽ giúp bạn tăng quyền riêng tư trực tuyến và tăng tốc thời gian tải các trang web bạn truy cập.

Nào chúng ta cùng tìm hiểu và cài đặt chúng

Cài đặt Bitdefender Anti-Tracker 

INTERNET EXPLORER

1. Mở Bitdefender lên và truy cập Riêng tư.

2. Nhấn vào Các cài đặt trong CHỐNG THEO DÕI.

3. Bật tính năng bằng cách mở nút bên cạnh Internet Explorer.

4. Lần tới khi bạn mở Internet Explorer, bạn sẽ thấy thông báo này: Tiện ích bổ sung chống theo dõi Bitdefender từ Bitdefender SRL đã sẵn sàng để sử dụng.

5. Nhấp vào Enable để kích hoạt tiện ích mở rộng Chống theo dõi.

 

GOOGLE CHROME

1. Mở Bitdefender lên và truy cập Riêng tư.

2. Nhấn vào Các cài đặt trong CHỐNG THEO DÕI.

3. Bật tính năng bằng cách mở nút bên cạnh Google Chrome.

4. Chrome sẽ khởi chạy và đưa bạn đến https://chrome.google.com/webstore/detail/bitdefender-anti-tracker/khndhdhbebhaddchcgnalcjlaekbbeof

5. Một cửa sổ bật lên xuất hiện. Nhấp vào Enable Extension để kích hoạt tiện ích mở rộng Chống theo dõi và bạn đã hoàn thành!

MOZILLA FIREFOX

1. Mở Bitdefender lên và truy cập Riêng tư.

2. Nhấn vào Các cài đặt trong CHỐNG THEO DÕI.

3. Bật tính năng bằng cách mở nút bên cạnh Mozilla Firefox.

4. Firefox sẽ khởi chạy

5. Nhấp vào dấu chấm than màu cam ở góc trên bên phải.

6. Nhấp vào Enable để kích hoạt tiện ích mở rộng Chống theo dõi.

close

BitdefenderTotal Security Antivirus

1 Month Free!