Bitdefender đánh giá mối đe dọa: Tháng 10 năm 2023

Bitdefender đánh giá mối đe dọa: Tháng 10 năm 2023

Vào giữa Tháng Nhận thức về An ninh mạng diễn ra trong tháng 10 với vô số các cuộc thảo luận về an toàn trực tuyến, một sự gia tăng đáng chú ý về các sự cố bảo mật do người dùng xúi giục đã xuất hiện—một diễn biến khó hiểu, trước kỳ vọng về sự sụt giảm trong tháng dành riêng cho giáo dục về an ninh mạng.

Những "sự cố bảo mật do người dùng điều khiển" này biểu thị các mối đe dọa trên mạng xuất phát từ các hành động cá nhân, thường xuất phát từ sự thiếu nhận thức hoặc hành vi vô ý. Các cuộc điều tra gần đây của nhóm Bitdefender MDR tiết lộ rằng hơn 70% các sự cố như vậy có thể là do lỗi của con người, chủ yếu liên quan đến lừa đảo, tải xuống độc hại và URL độc hại. Những sự cố này nhấn mạnh sự cần thiết phải giáo dục người dùng, sáng kiến nâng cao nhận thức và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ nhằm giảm thiểu rủi ro cố hữu liên quan đến hành động của con người và ngăn chặn các vi phạm an ninh tiềm ẩn.

Một phần đáng kể của những sự cố này xuất phát từ các phân đoạn mạng được giám sát không đầy đủ hoặc hệ thống không có các giao thức bảo mật được tiêu chuẩn hóa—hậu quả thường là do sự lựa chọn của con người. Nghịch lý thay, những nhân viên chống lại việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật lại thường xuyên được coi là nhóm nhân khẩu học cần các biện pháp đó nhất. Sự miễn cưỡng trong việc thiết lập các chính sách nhất quán thường bắt nguồn từ việc thiếu hiểu biết về các rủi ro liên quan hoặc do cố tình chấp nhận những rủi ro đó. Những cân nhắc về mặt tài chính cũng có thể ảnh hưởng đến việc giám sát các phân khúc, trong đó việc triển khai các tác nhân bảo mật được giới hạn ở các thiết bị được coi là quan trọng nhất hoặc có rủi ro cao nhất.

Để đối mặt với những thách thức này và giảm thiểu sự phổ biến của các sự cố bảo mật do người dùng điều khiển, năm khuyến nghị chính sau đây được đề xuất:

1. Đơn giản hóa và làm rõ: Trình bày rõ ràng các khuyến nghị về an ninh mạng bằng những thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu, không dùng thuật ngữ kỹ thuật và đưa ra hướng dẫn dễ thực hiện.

2. Mức độ liên quan và Tùy chỉnh: Điều chỉnh thông điệp an ninh mạng cho phù hợp với đối tượng cụ thể, xem xét trình độ kỹ thuật và nhận thức của họ về các vấn đề bảo mật.

3. Tương tác và giáo dục: Sử dụng nội dung hấp dẫn, chẳng hạn như video và tình huống thực tế, để làm cho các biện pháp bảo mật trở nên dễ hiểu và đáng nhớ.

4. Nhắc nhở nhất quán và thường xuyên: Tăng cường các biện pháp thực hành an ninh mạng một cách nhất quán trong suốt cả năm, vượt qua việc phụ thuộc vào một tháng nhận thức duy nhất.

5. Học hỏi và phản hồi liên tục: Đưa ra các sáng kiến đào tạo liên tục, các bài tập mô phỏng và cung cấp phản hồi cho người dùng để giúp họ theo kịp các bước phát triển và có động lực tuân thủ các phương pháp bảo mật tốt nhất.

BitdefenderTotal Security

Giá chuẩn: 1.832.184,41 ₫

Khuyến mãi:1.282.529,09 ₫

Giá đặc biệt: 549.655,32 ₫

Post Releases