Capcom Ransomware Attack đã xâm phạm thông tin cá nhân của 350.000 người dùng

Capcom Ransomware Attack đã xâm phạm thông tin cá nhân của 350.000 người dùng

Một cuộc tấn công ransomware đã tấn công nhà phát triển trò chơi trực tuyến Capcom vào ngày 2 tháng 11 đã cho thấy một vụ vi phạm dữ liệu ảnh hưởng đến khoảng 350.000 người dùng.

Mặc dù báo cáo sơ bộ về vụ việc này của Ragnar Locker đã làm tê liệt các máy chủ tệp và email nhấn mạnh rằng thông tin khách hàng không bị xâm phạm, một bản cập nhật sự cố được công bố hôm qua cho thấy một thứ tồi tệ hơn.

Thông báo vi phạm dữ liệu được phát hành bởi tác giả của Street Fighter, Resident Evil và Devil May Cry vào ngày 16 tháng 11 xác nhận rằng thông tin cá nhân của khách hàng và nhân viên thực sự đã bị xâm phạm trong cuộc tấn công.

Nhóm Ragnar Locker rõ ràng đã có mọi thứ để truy cập hàng loạt thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng bao gồm tên, địa chỉ, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, tên nhà đầu tư, số cổ phần và ảnh. Những kẻ tấn công cũng có thể xem và lấy dữ liệu của các nhân viên Capcom, bao gồm nhưng không giới hạn tên đầy đủ, địa chỉ, thông tin hộ chiếu, ngày sinh, chữ ký, số điện thoại và địa chỉ email.

Dữ liệu bị xâm phạm khác bao gồm thông tin bí mật của công ty, chẳng hạn như tài liệu bán hàng và thông tin đối tác kinh doanh. Danh sách đầy đủ cũng có thể được nhìn thấy như bên dưới:

  • Nhật Bản: Thông tin bàn trợ giúp hỗ trợ trò chơi điện tử từ dịch vụ khách hàng (khoảng 134.000 mục) - tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email
  • Bắc Mỹ: Thông tin thành viên của Capcom Store (khoảng 14.000 mục) - tên, ngày sinh, địa chỉ email
  • Bắc Mỹ: Thành viên hoạt động trên trang Esport (khoảng 4.000 mục) - tên, địa chỉ email, thông tin giới tính
  • Danh sách cổ đông (khoảng 40.000 mục) - tên, địa chỉ, số cổ đông, số lượng cổ phần nắm giữ
  • Thông tin của nhân viên cũ (bao gồm cả gia đình) (khoảng 28.000 người) và thông tin của ứng viên (khoảng 125.000 người) - tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ảnh, v.v.
  • Thông tin nguồn nhân lực (khoảng 14.000 người)
  • Thông tin bí mật của công ty - dữ liệu bán hàng, thông tin đối tác kinh doanh, tài liệu bán hàng, tài liệu phát triển, v.v.

Để giảm bớt phần nào mối lo ngại của khách hàng, Capcom chỉ đưa ra các thông tin chính không bị xâm phạm trong cuộc tấn công:

“Không có dữ liệu rủi ro nào chứa thông tin thẻ tín dụng,” công ty cho biết. “Tất cả các giao dịch trực tuyến, v.v. được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và do đó Capcom không lưu giữ bất kỳ thông tin nào như vậy trong nội bộ.”

Mặc dù có vẻ như không có bất kỳ thông tin đăng nhập nào bị xâm phạm trong cuộc tấn công và nhà phát triển trò chơi xác nhận rằng “khách hàng của Capcom và những người khác có thể kết nối để chơi trò chơi của công ty trực tuyến và truy cập các trang web của công ty là an toàn”.

Để đề phòng, người dùng trực tuyến nên xem xét việc thay đổi mật khẩu được liên kết với tài khoản của họ và xem kỹ bất kỳ email đáng ngờ nào tự xưng là từ Capcom. Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân và tài chính cho bất kỳ cá nhân nào liên hệ với bạn qua bất kỳ phương thức trực tuyến nào.

BitdefenderTotal Security

Giá chuẩn: 790.000,00 ₫

Khuyến mãi:434.500,00 ₫

Giá đặc biệt: 355.500,00 ₫

Post Releases