Google quét các Extension của Chrome phát hiện ra nhiều file độc hại

Google quét các Extension của Chrome phát hiện ra nhiều file độc hại

Google thông báo rằng họ đang tăng cường bảo mật cho trình duyệt Chrome của mình bằng cách mở rộng tính năng Duyệt web an toàn nâng cao cho phép người dùng lọc ra các tiện ích mở rộng độc hại.

Một trong những điểm mạnh của Google Chrome là khả năng cài đặt các tiện ích mở rộng để cải thiện trải nghiệm người dùng. Người dùng cũng có thể cài đặt thủ công các tiện ích mở rộng, từ bên ngoài cửa hàng chính thức, khiến khả năng tiếp xúc với phần mềm độc hại có thể xảy ra. Dĩ nhiên, biện pháp bảo vệ này áp dụng cho các tiện ích mở rộng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Google cho biết “Duyệt web an toàn nâng cao giờ đây sẽ cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung khi bạn cài đặt tiện ích mở rộng mới từ Cửa hàng Chrome trực tuyến”. “Hộp thoại sẽ thông báo cho bạn biết nếu tiện ích mở rộng bạn sắp cài đặt không nằm trong danh sách các tiện ích mở rộng được Duyệt web an toàn nâng cao tin cậy.”

“Mọi tiện ích mở rộng do nhà phát triển xây dựng phải tuân theo Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ được Duyệt web an toàn nâng cao coi là đáng tin cậy. Đối với các nhà phát triển mới, sẽ mất ít nhất vài tháng áp dụng các điều kiện này để trở thành đáng tin cậy”, Google nói thêm.

Họ cũng đang xây dựng danh sách các tiện ích mở rộng được trình duyệt tin cậy, nhưng không phải tất cả các nhà phát triển đều có trong danh sách này. Khoảng 25% của tất cả các tiện ích mở rộng không được tin cậy, nhưng Google hy vọng sẽ tăng tỷ lệ đó trong tương lai gần.

Các biện pháp bảo vệ mới được thêm vào Google Chrome cũng sẽ mở rộng cho các tệp thông thường, với trình duyệt hiện kiểm tra xem tệp đang tải xuống có thể đáng ngờ hay không. Chúng hoạt động bằng cách nhìn vào các dữ liệu metadata và nguồn gốc tải xuống của nó. Người dùng vẫn có thể chọn giữ lại tệp bất chấp cảnh báo.

Các tính năng mới này đã có trong phiên bản phát triển của Google Chrome, nhưng hiện chúng đã sẵn sàng được triển khai trong Chrome 91, phiên bản ổn định mới nhất.

“Mọi tiện ích mở rộng do nhà phát triển xây dựng phải tuân theo Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển Cửa hàng Chrome trực tuyến sẽ được Duyệt web an toàn nâng cao coi là đáng tin cậy. Đối với các nhà phát triển mới, sẽ mất ít nhất vài tháng áp dụng các điều kiện này để trở thành đáng tin cậy”, Google nói thêm.

 

Họ cũng đang xây dựng danh sách các tiện ích mở rộng được trình duyệt tin cậy, nhưng không phải tất cả các nhà phát triển đều có trong danh sách này. Khoảng 25% của tất cả các tiện ích mở rộng không được tin cậy, nhưng Google hy vọng sẽ tăng tỷ lệ đó trong tương lai gần.

 

Các biện pháp bảo vệ mới được thêm vào Google Chrome cũng sẽ mở rộng cho các tệp thông thường, với trình duyệt hiện kiểm tra xem tệp đang tải xuống có thể đáng ngờ hay không. Chúng hoạt động bằng cách nhìn vào các dữ liệu metadata và nguồn gốc tải xuống của nó. Người dùng vẫn có thể chọn giữ lại tệp bất chấp cảnh báo.

 

Các tính năng mới này đã có trong phiên bản phát triển của Google Chrome, nhưng hiện chúng đã sẵn sàng được triển khai trong Chrome 91, phiên bản ổn định mới nhất.

BitdefenderTotal Security

Giá chuẩn: 790.000,00 ₫

Khuyến mãi:79.000,00 ₫

Giá đặc biệt: 711.000,00 ₫

Post Releases