Ứng dụng Bầu cử của Israel vô tình làm lộ dữ liệu cá nhân của 6,5 triệu người bỏ phiếu

Ứng dụng Bầu cử của Israel vô tình làm lộ dữ liệu cá nhân của 6,5 triệu người bỏ phiếu

Dữ liệu cá nhân của gần 6,5 triệu cử tri Israel đã bị rò rỉ trực tuyến sau khi Likud, một tổ chức của chính quyền, đã tải thông tin lên ứng dụng bầu cử không bảo mật..

Trước các cuộc bầu cử, tất cả các đảng đều nhận được thông tin về cử tri, họ hiểu rằng cần bảo vệ những thông tin này và hủy bỏ chúng sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Có vẻ như phần mềm được sử dụng bởi Likud có một lỗi cho phép hầu như bất cứ ai cũng có thể tải xuống toàn bộ danh sách đăng ký.

Ấn phẩm tin tức Haaretz đã nhận được một lời nhắn nặc danh liên quan đến vấn đề bảo mật và điều tra vấn đề, chỉ để thấy nó là có thật. Về cơ bản, tên người dùng và mật khẩu cho quản trị viên hệ thống đã được hiển thị dưới dạng văn bản thuần trong nguồn trang của trang web. Đăng nhập và tải xuống toàn bộ danh sách lúc này là một việc dễ dàng.

Hiện tại, nó vẫn chưa rõ nếu có bao nhiều người tải xuống danh sách này. Dữ liệu cá nhân được đặt trực tuyến bao gồm tên đầy đủ, số chứng minh nhân dân, giới tính và thậm chí địa chỉ đầy đủ cùng với số điện thoại. Tổng cộng có 6.453.254 người bị ảnh hưởng.

Công ty sản xuất ứng dụng, Feed-b, chỉ nói rằng họ đã khắc phục vấn đề ngay khi biết về nó, nhưng không đưa ra chi tiết nào khác về các cuộc xâm nhập đã xảy ra.

Các đảng phái chính trị nhận được quyền truy cập vào sổ đăng ký cử tri đã sử dụng thông tin theo nhiều cách khác nhau, cho đến Ngày bầu cử, gửi tin nhắn SMS, theo dõi sự hiện diện bỏ phiếu, v.v.

BitdefenderTotal Security

Giá chuẩn: 790.000,00 ₫

Khuyến mãi:395.000,00 ₫

Giá đặc biệt: 395.000,00 ₫

Post Releases