Tính năng tường lửa bảo mật được cải thiện

Tường lửa Bitdefender bổ sung thêm một lớp bảo vệ, bằng cách chặn các ứng dụng độc hại tiềm ẩn muốn kết nối với Internet. Thông tin cá nhân của bạn được an toàn trước các tin tặc và dữ liệu rình mò.

Tường lửa mới đã được thiết kế lại hoàn toàn để cải thiện khả năng sử dụng và cho phép quản lý tốt hơn các quy tắc ứng dụng.

Cài đặt bảo vệ quyền riêng tư

TRUY CẬP ỨNG DỤNG

Bạn có thể dễ dàng xem 15 chương trình (tiến trình) mới nhất mà quy tắc tường lửa tạo ra bằng cách vào cửa sổ Truy cập Ứng dụng. Để làm điều đó, bạn sẽ phải:

1. Nhấp vào biểu tượng trên thanh bên trái của giao diện Bitdefender.

2. Nhấp vào liên kết BẢO VỆ.

3. Trong phần  TƯỜNG LỬA, bấm Truy cập ứng dụng.

4. Trong cửa sổ có mô tả về tính năng Tường lửa, bấm OK, ĐÃ HIỂU.

LƯU Ý: Trong điều kiện bình thường, Bitdefender tự động tạo quy tắc khi bất cứ ứng dụng nào cố gắng truy cập Internet. Bạn cũng có thể tự thêm hoặc chỉnh sửa quy tắc cho các ứng dụng.

CÁC QUY TẮC ÁP DỤNG

Trong thẻ Các quy tắc, bạn có thể tra cứu các ứng dụng khác nhau cho các quy tắc đã được tạo. Đồng thời, bạn có thể lọc các quy tắc dựa trên các loại mạng mà chúng áp dụng.

Đối với mỗi quy tắc, thông tin sau được hiển thị:

Mạng

Là quy trình và các loại bộ điều khiển mạng được áp dụng quy tắc. Các quy tắc được tạo ra tự động để lọc truy cập mạng hoặc Internet thông qua bất kỳ bộ điều khiển nào. Theo mặc định, các quy tắc áp dụng cho bất kỳ mạng nào. Bạn có thể tự tạo các quy tắc hoặc chỉnh sửa các quy tắc hiện có để lọc một ứng dụng Mạng hoặc truy cập Internet thông qua một bộ điều khiển cụ thể (ví dụ: bộ điều khiển mạng không dây).

Giao thức

Giao thức IP quy tắc được áp dụng. Theo mặc định, các quy tắc áp dụng cho bất kỳ giao thức nào.

Giao dịch

Quy tắc áp dụng theo cả hai hướng, đi ra và đi vào.

Các Cổng

Các quy tắc áp dụng cho Giao thức Cổng. Theo mặc định, các quy tắc áp dụng cho bất kỳ cổng nào.

IP

Các quy tắc áp dụng cho Giao thức internet (IP protocol). Theo mặc định, các quy tắc áp dụng cho bất kỳ địa chỉ IP.

Truy cập

Nơi cho phép ứng dụng được phép hoặc từ chối truy cập vào mạng hoặc internet trong các trường hợp được chỉ định.

CÁC CÀI ĐẶT

Người dùng hiện có thể bật và tắt Chế độ ẩn(Stealth Mode)Chế độ Paranoid từ thẻ Cài đặt.

  • Trong chế độ Paranoid, các cảnh báo được hiển thị mỗi khi ứng dụng cố gắng kết nối với internet. Khi chế độ Paranoid được bật, các tính năng Autopilot và Profiles sẽ tự động tắt. Chế độ Paranoid có thể được sử dụng đồng thời với Chế độ pin.
  • Chế độ ẩn thiết lập xem bạn có thể bị các máy tính khác phát hiện hay không. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt ẩn để chọn khi nào thiết bị của bạn nên hoặc không hiển thị với các máy tính khác

Người dùng cũng có thể chọn một hành vi ứng dụng mặc định, điều này sẽ cho phép Bitdefender áp dụng cài đặt tự động cho các ứng dụng không có quy tắc xác định. Nhấp vào Chỉnh sửa quy tắc mặc định để chọn có nên áp dụng cài đặt tự động hay không.

close

BitdefenderTotal Security Antivirus

1 Month Free!