Bảo vệ chống malware thời gian thực

Bitdefender Shield, tính năng bảo vệ thời gian thực có trong phần mềm bảo mật của chúng tôi, cung cấp bảo vệ liên tục chống lại hàng loạt các mối đe dọa phần mềm độc hại bằng cách quét tất cả các tệp và e-mail được truy cập.

Cài đặt bảo vệ thời gian thực mặc định đảm bảo bảo vệ tốt khỏi phần mềm độc hại, ảnh hưởng rất nhỏ đến hiệu suất hệ thống. Ví dụ, Bitdefender sẽ quét một tài liệu từ để biết các mối đe dọa đã biết khi bạn mở nó hoặc một thông điệp email khi bạn nhận được một tài liệu.

Cài đặt bảo vệ Bitdefender Anti Malware 

 01

Mở giao diện chính của Bitdefender 

02

Đi đến cửa sổ Bảo vệ

03

Nhấp vào nút Các Cài Đặt trong mô-đun ANTIVIRUS 

04

Chọn MỞ CÀI ĐẶT NÂNG CAO

Mô tả các tính năng

Chỉ quét các ứng dụng

Bạn chỉ có thể thiết lập Bitdefender để quét tất cả các tệp hoặc ứng dụng được truy cập (tệp chương trình).

Quét chia sẻ mạng

Theo mặc định, cả thư mục cục bộ và chia sẻ mạng đều có thể quét khi truy cập. Để có hiệu suất hệ thống tốt hơn, bạn có thể loại trừ các vị trí mạng ra khỏi quá trình quét truy cập.

Quét bên trong phần lưu trữ (archives)

Quét bên trong phần lưu trữ là một quá trình chậm và tốn nhiều tài nguyên, do đó không được khuyến khích để bảo vệ theo thời gian thực. Nếu bạn quyết định sử dụng tùy chọn này, hãy bật nó lên, sau đó kéo thanh trượt dọc theo tỷ lệ để đặt giới hạn kích thước tối đa được chấp nhận (tính bằng MB) của tài liệu lưu trữ được quét khi truy cập.

Quét e-mails

Để ngăn phần mềm độc hại được tải xuống máy tính của bạn, Bitdefender sẽ tự động quét các email đến và đi.

Quét các phần khởi động

Bạn có thể thiết lập Bitdefender để quét các phần khởi động của đĩa cứng.

Chỉ quét các tệp mới và có sự thay đổi

Bằng cách chỉ quét các tệp mới và có thay đổi, bạn có thể cải thiện đáng kể khả năng đáp ứng của toàn hệ thống với sự hạn chế tối thiểu về bảo mật.

Quét tìm keylogger

Chọn tùy chọn này để quét hệ thống của bạn cho các ứng dụng keylogger.

Quét khởi động sớm

Chọn tùy chọn này để quét hệ thống của bạn ngay khi khởi động sau khi tất cả các dịch vụ quan trọng của được tải xong.

Hành động sau khi quét xong

Chọn những hành động sẽ xảy ra sau khi quét. Bạn có ba tùy chọn: Thực hiện các hành động thích hợp, Di chuyển tệp vào cách lytừ chối truy cập.

close

BitdefenderTotal Security Antivirus

1 Month Free!