Hướng dẫn tắt cập nhật tự động trên Windows 10

Có một số biện pháp khắc phục có sẵn cho vấn đề gây phiền nhiễu và có khả năng gây rối này. Bạn cần phải tắt cập nhật tự động cho Window 10. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó và kiểm soát hệ thống Windows của bạn nhiều hơn một chút.

Một trong những tính năng gây tranh cãi của Windows 10 là cách mà hệ điều hành này xử lý các bản cập nhật. Các bản cập nhật được cài đặt tự động bằng quyết định của Windows. Điều này có thể cực kỳ gây khó chịu cho người dùng Windows 10 vì họ thường bị buộc phải khởi động lại máy vào thời điểm không phù hợp.

Xin lưu ý – cập nhật windows rất quan trọng cho hệ điều hành.
Vui lòng đảm bảo bạn đã được bảo vệ bởi phần mềm chống vi-rút bên ngoài trước khi tắt cập nhật. “Windows Defender” sẽ không được cập nhật với các chữ ký virus / mối đe dọa mới.
Hãy bình tĩnh và dùng thử Bitdefender Total Security miễn phí

3 tùy chọn để ngừng cập nhật tự động trong Windows 10:

  1. Tắt dịch vụ cập nhật Windows
  2. Thiết lập Metered Connection
  3. Chỉnh Sửa Group Policy

Trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng một số cập nhật tự động sẽ là cập nhật bảo mật hoặc cải thiện độ ổn định quan trọng mà bạn cần cài đặt trên hệ thống của mình. Hãy ghi nhớ điều này nếu bạn chọn tắt cập nhật tự động trong một khoảng thời gian dài.

Một tùy chọn mà chúng tôi sẽ không đi sâu là thực hiện các thay đổi registry trên hệ điều hành Windows nhằm vô hiệu hóa các bản cập nhật tự động. Đây là một cách làm nguy hiểm và chỉ nên được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm đã thực hiện sao lưu toàn bộ máy của họ trước khi thử thay đổi registry. Những sai lầm trong quá trình này có thể có những ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến máy tính của bạn và hiệu suất của nó.

Tùy chọn

 01

Vô hiệu hóa dịch vụ Windows Update

Windows Update về cơ bản chỉ là một Dịch vụ Windows đơn thuần và có thể được tắt theo cách tương tự như các dịch vụ khác.

Thực hiện theo các bước sau để dừng cập nhật Windows 10:

1. Bật lệnh Run (Win + R). Gõ vào services.mscvà nhấn Enter.

2. Chọn dịch vụ Windows Update từ danh sách trong cửa sỗ Services.

3. Click on the “General” tab and change the “Startup Type” to “Disabled”

4. Restart your machine.

When you want to re-enable automatic updates you just follow the same procedure except you select “Automatic” when choosing the “Startup Type”.

OPTION

02

Set Up a Metered Connection

If you are using WiFi to connect your Windows 10 machine to the Internet, you have the option of setting up a metered connection. In a metered connection, bandwidth is conserved by only automatically downloading and installing priority updates.

Microsoft’s method of classification may remain a mystery, but driver and software feature updates that may cause stability problems are minimized by opting for this option for stopping Windows 10 automatic updates.

Here’s what you need to do:

1. Open the Windows Settings application (Win + I)

2. Click on the ‘Network & Internet’ section.

3. Open ‘Wi-Fi’ and click the ‘Manage known networks’.

4. Select network and in ‘Properties‘ toggle the ‘Set as metered connection’ option to ‘On’.

For some reason, Microsoft only offers this option if you are using a WiFi connection. If you connect to the Internet through an Ethernet cable you will not be able to set up a metered connection.

OPTION

03

Group Policy Editor

You can make changes to the Group Policy Editor if you are using Windows 10 Education, Pro or Enterprise editions. Users of Windows 10 Home edition are out of luck regarding this way of disabling Windows 10 updates.

If you opt for this solution, security updates will still be installed automatically. For all other updates, you will be notified that they are available and can install them at your convenience. This is the way Windows update worked in the past. Today, Microsoft wants to eliminate the need for novice users to engage in updates, but it has enforced this at the cost of flexibility for more experienced users.

Here’s how to update your Group Policy Editor to prevent automatic Windows 10 updates:

1. Launch the Run command (Win + R). Type in “gpedit.msc” and hit Enter to open the group policy editor.

2. Drill down through “Computer Configuration” to “Administrative Templates”.

3. Select “Windows Components” and then “Windows Update”.

4. Choose the option on the right to “Configure Automatic Updates.”

5. Select the option that indicates “Notify for download and auto install”.

6. Click “Apply” and “OK”.

7. Type “Windows Update” into the Start menu and select “Windows Update Settings.”

8. Restart your computer to finish updating the group policy editor.

9. Check for updates. You should be notified by Windows if it finds them but they should not be automatically installed any longer.

From this point forward Windows should notify you that updates are available and it is your responsibility to make sure that they get downloaded and installed.

Why I Need to Know How to Disable Windows 10 Updates?

Operating system, driver, and application updates can often lead to unexpected behavior on the computer on which they are installed. One way to protect yourself and your machine from unanticipated problems is to perform a backup before installing updates to your system.

Unfortunately, when automatic updates are being installed without your approval, you cannot take this precautionary step and face the possibility of having to resort to an older backup if you need to go back past the update.ee at all times.

Many updates need to reboot your machine when complete and certainly take up bandwidth while downloading. This can lead to slower response time and unforeseen reboots that can cause havoc with your work life.

So there are indeed valid reasons to turn off automatic updates in Windows 10. Just be careful not to turn the service off and forget to check for updates. While automatic updates can be problematic, letting your system lag behind critical updates can also have serious consequences.

Conclusion

Windows Updates are crucial for operating system. Keeping your system updated is also important for your security, because there is no such a thing like no buggy software, and it always requires continues updates. 

Windows has build in antivirus software. It names “Windows Defender” – remember, without updates you are not fully protected!

If you have decided to disable windows automatic updates, we strongly recommend to install additional antivirus software. Go ahead and try our Bitdefender Total Security antivirus for free.

Bitdefender also can help you with:

  • Automatic system optimisation
  • Optimise statrup time
  • Clean your disk
  • Protect folders with password