Cách vô hiệu hóa vĩnh viễn Windows Defender

Microsoft đã chặn hoàn toàn khả năng này.


Trong bản cập nhật gần đây cho Windows 10 (October 2020), Microsoft đã giới thiệu một thay đổi có thể khó chịu với một số người dùng, đặc biệt là những người vì lý do nào đó ghét hệ thống chống virus tích hợp sẵn. Vâng, từ bây giờ, Windows Defender không thể vô hiệu hóa thủ công được nữa. May mắn thay, tính năng này sẽ tự động tắt ngay sau khi một phần mềm chống virus khác được cài đặt trên máy tính của bạn.

Không thể sửa đổi registry để tắt Windows Defender

Trước khi phát hành bản cập nhật này (cho đến bản 4.18.2007.8) để vô hiệu hóa vĩnh viễn Windows Defender trong Windows 10, bạn chỉ cần vào registry và chỉnh sửa một trong các khóa của nó - khóa có tên là DisableAntiSpyware. Hiện tại, khóa vẫn có thể được sửa đổi, nhưng những thay đổi hệ thống sẽ bị bỏ qua.


"Cài đặt này đã được khôi phục và sẽ bị bỏ qua trên các thiết bị khách kể từ bản cập nhật tháng 8 (số 4.18.2007.8) cho Microsoft Defender Antivirus." ,thông báo từ Microsoft.

Microsoft đã quyết định đúng?

Một mặt, gã khổng lồ Redmond chắc chắn sẽ bảo vệ nhiều người dùng khỏi các mối đe dọa như virus và phần mềm độc hại. Sau tất cả, vẫn có những mối đe dọa tương tự xảy ra trên mạng. Mặt khác, Microsoft đã lấy đi một phần tự do của khách hàng đang sử dụng. Thực tế nhiều người trong số họ đã quyết định vô hiệu hóa Windows Defender vì nó xung đột với một số chương trình đã cài đặt.

"DisableAntiSpyware được thiết kế cho các OEM và chuyên gia CNTT sử dụng để vô hiệu hóa phần mềm chống virus Microsoft Defender và để triển khai một sản phẩm chống virus khác. Đây là cài đặt cũ mà bạn không cần nữa vì chương trình chống virus Microsoft Defender sẽ tự động tắt khi phát hiện một chương trình chống virus khác. Cài đặt này không được thiết kế cho các thiết bị dành cho người tiêu dùng, vì vậy chúng tôi quyết định xóa registry này.", trên trang trợ giúp của Microsoft.

Hiện tại, khi cài đặt một phần mềm chống virus bên thứ 3, bạn có thể yên tâm vì Microsoft Defender sẽ tự tắt khi cần thiết. Nếu điều này không xảy ra, có nguy cơ hai phần mềm diệt virus sẽ xung đột với nhau.

Nếu bạn vẫn muốn tắt Microsoft Defender, hãy cài đặt Bitdefender Total Security

Không thể sửa đổi registry để tắt Windows Defender