Cách tổ chức của bạn có thể duy trì tuân thủ bảo mật dữ liệu thẻ tín dụng vào năm 2023

Cách tổ chức của bạn có thể duy trì tuân thủ bảo mật dữ liệu thẻ tín dụng vào năm 2023

Vào tháng 3 năm 2023, Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI DSS) sẽ phát hành bản cập nhật mới nhất, phiên bản 4.0. Phiên bản mới này nhằm mục đích giải quyết bối cảnh mối đe dọa không ngừng phát triển và cung cấp hướng dẫn tốt hơn về cách các tổ chức có thể tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu.

PCI DSS là viết tắt của Payment Card Industry Data Security Standard. Đây là một bộ tiêu chuẩn bảo mật được tạo ra bởi các công ty thẻ tín dụng lớn (Visa, Mastercard, American Express, Discover và JCB) để đảm bảo rằng tất cả các tổ chức xử lý các giao dịch thẻ tín dụng duy trì một môi trường an toàn. Việc không tuân thủ tiêu chuẩn có thể dẫn đến tiền phạt đáng kể, tổn hại danh tiếng và thậm chí là hành động pháp lý.

Một số bản cập nhật chính trong PCI DSS 4.0 bao gồm các yêu cầu mở rộng về xác thực đa yếu tố, tăng cường nhấn mạnh vào bảo mật mật khẩu và các hướng dẫn cụ thể hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Phiên bản mới cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các tổ chức để duy trì khả năng giám sát bảo mật và phát hiện mối đe dọa liên tục.

Đạt được sự tuân thủ PCI DSS 4.0 có thể là một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là đối với các tổ chức thiếu nguồn lực hoặc chuyên môn cần thiết. May mắn thay, có các công cụ và dịch vụ có sẵn để hỗ trợ các tổ chức đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Bitdefender Managed Detection and Response (MDR) là một trong những giải pháp như vậy. Nó cung cấp giám sát liên tục và phát hiện các mối đe dọa bảo mật, cũng như các dịch vụ ứng phó và khắc phục sự cố. Với Bitdefender MDR, các tổ chức có thể phát hiện và ứng phó với các vi phạm bảo mật tiềm ẩn trong thời gian thực, điều này rất quan trọng để đáp ứng các yêu cầu giám sát và phát hiện mối đe dọa liên tục của PCI DSS 4.0.

Bitdefender MDR cũng giúp các tổ chức đáp ứng các yêu cầu khác của tiêu chuẩn. Ví dụ: nó bao gồm các tính năng bảo mật mật khẩu nâng cao như trình quản lý mật khẩu và các công cụ thực thi chính sách, có thể giúp các tổ chức tuân thủ các yêu cầu bảo mật mật khẩu mở rộng của PCI DSS 4.0.

Ngoài ra, Bitdefender MDR bao gồm các công cụ để quản lý các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đảm bảo họ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn. Điều này đặc biệt quan trọng do sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong PCI DSS 4.0.

Tóm lại, các bản cập nhật mới cho PCI DSS 4.0 sẽ yêu cầu các tổ chức thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn để bảo vệ chống lại bối cảnh mối đe dọa không ngừng phát triển. Bitdefender MDR có thể giúp các tổ chức tuân thủ các quy định mới này bằng cách cung cấp khả năng giám sát và phát hiện liên tục các mối đe dọa bảo mật, các tính năng bảo mật mật khẩu nâng cao và các công cụ để quản lý các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Bằng cách tận dụng các khả năng này, các tổ chức có thể đáp ứng các yêu cầu của PCI DSS 4.0 và duy trì tính bảo mật của dữ liệu thẻ thanh toán của họ.

BitdefenderTotal Security

Giá chuẩn: 1.832.184,41 ₫

Khuyến mãi:1.282.529,09 ₫

Giá đặc biệt: 549.655,32 ₫

Post Releases