Bitdefender
Gravityzone Security
For Exchange

Bảo vệ mạnh mẽ chống lại các nỗ lực spam và lừa đảo

GravityZone Security for Exchange

 

GravityZone Enterprise Security for Exchange cung cấp phần mềm chống thư rác và phần mềm chống virus được xếp hạng hàng đầu cho các máy chủ thư, đảm bảo môi trường cộng tác và nhắn tin an toàn với mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu.

Đã được chứng minh bảo vệ chống thư rác tốt nhất cho máy chủ thư

Đạt giải thưởng Golden SPAM+ trong hai năm liên tiếp từ Virus Bulletin.

Bảo vệ môi trường hợp tác và tin nhắn

Từ các mối đe dọa bên ngoài lẫn bên trong.

Bảo vệ cả máy chủ thư vật lý lẫn ảo hóa

Phần mềm chống mã độc theo thời gian thực, chống vi-rút, chống lừa đảo dựa trên Mạng bảo vệ toàn cầu Bitdefender.

Các tính năng và lợi ích

CÔNG NGHỆ ANTISPAM NÂNG CAO

Bitdefender GravityZone sử dụng nhiều lớp bảo vệ chống thư rác và lừa đảo để xác định xem thư email là thư rác hay mối đe dọa. Dựa trên Mạng bảo vệ toàn cầu Bitdefender, các công nghệ bảo vệ nhắn tin theo thời gian thực cung cấp khả năng bảo vệ mạnh nhất chống lại các nỗ lực spam và lừa đảo.

Nhiều lớp bảo mật cho tin nhắn:

Antispam, antiphishing, antivirus và phần mềm chống mã độc cùng với phân tích hành vi và bảo vệ mối đe dọa zero-day.

Email Traffic

Lọc các đính kèm và lọc nội dung.

Quét mã độc

Có thể được giảm tải đến các máy chủ bảo mật tập trung khác được dedicate từ các máy chủ thư được bảo vệ.

Quản lý tập trung và báo cáo

Cho phép đồng nhất các chính sách cho các điểm cuối và nhắn tin.

On-demand Antimalware Scanning

Of Exchange Information Store.

Support

For Database Availability Groups.

Integration

With Active Directory, VMware vCenter, and Citrix XenServer for remote deployment.

BẢO VỆ CHỐNG MÃ ĐỘC

Bao gồm tập tin hệ thống của các máy chủ lưu trữ Exchange.

“Bitdefender đã chặn 99,98% thư rác – và đã không hề có một thông tin sai nào trong cả những email hợp lệ.”

Đánh giá so sánh của VBSpam

Những lợi ích

Advanced Pattern Matching (APM)

APM là một bộ lọc chống thư rác mạnh mẽ phát hiện thư rác không xác định. Dựa trên các mạng thần kinh nhân tạo, bộ lọc APM được đào tạo về khối lượng lớn các tin nhắn rác bên trong Phòng thí nghiệm Antispam của Bitdefender. Trong quá trình đào tạo, nó học cách phân biệt thư rác và email hợp pháp và nhận ra thư rác mới bằng cách nhận ra sự tương đồng của nó, thường rất tinh tế, với các thư mà nó đã kiểm tra. Bộ lọc này có độ chính xác cao, giảm thiểu sự sai sót.

Real Time Data Analysis (RTDA)

Bộ lọc RTDA sử dụng đám mây bảo mật Mạng bảo vệ toàn cầu để phát hiện các tin nhắn rác và cung cấp sự bảo vệ nhanh chóng trước các mối đe dọa tiên tiến và zero-day.

 

Thông số kỹ thuật

BẢO VỆ HỆ THỐNG VÀ NỀN TẢNG

Máy chủ Mail: 
Exchange 2016, 2013, 2010, 2007; 
Máy chủ vật lý và ảo hóa; 
Roles: Edge, Hub and Mailbox; 
Giao thức: SMTP, MAPI, Exchange ActiveSync.

Bạn đã sẵn sàng để thử?

Bạn muốn trải nghiệm GravityZone Security for Exchange, bắt đầu tại đây: