Support - Bitdefender Vietnam

Looking for Business Support? Click here.

Welcome to Bitdefender Support for Home Users

Our knowledgeable technicians are at your disposal 24/7! We're here to answer any question and resolve any technical issue you may be experiencing

 

Cách ngăn Windows 10 sử dụng quá nhiều dữ liệu

Published on: 11-02-2019

Windows 10 được thiết kế để trở thành một hệ điều hành luôn được kết nối, luôn cập nhật. Đây là phiên bản Windows yêu cầu nhiều dữ liệu nhất và nếu bạn có băng thông hạn chế, bạn có thể nhận thấy, các gói dữ liệu của bạn đã nhanh chóng được sử dụng hết trong vài phút. Và nếu bạn đang tự hỏi điều gì có thể gây ra chuyện này? Đó là yêu cầu cơ bản của Windows 10 mới. Nhưng bạn có thể ngăn Windows 10 sử dụng quá nhiều dữ liệu bằng một vài thủ thuật. Hãy hãy bắt đầu nhé.

 

Ransomware

Published on: 04-05-2018

Ransomware là một loại phần mềm độc hại, sau khi lây nhiễm vào máy tính, mã hóa hoặc chặn truy cập dữ liệu trên đĩa và sau đó thông báo cho nạn nhân về khả năng khôi phục chúng. Tất nhiên, không miễn phí và cần phải chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định.

 

How to add a firewall rule in Bitdefender 2018

Published on: 04-04-2018

The Bitdefender firewall uses a set of rules to filter data transmitted to and from your system.

 

I can’t access a device on my network: adding a network exception in Bitdefender 2018

Published on: 04-04-2018

While using Bitdefender 2018, firewall may block the connection between your system and another device (such as another computer or a printer). As a result, you may no longer share or print files.

 

What is Bitdefender Central and how to use it?

Published on: 05-01-2018

Besides offering the best protection for your systems, we want you to have the smoothest experience managing and using your Bitdefender products on all of your systems (Windows based, MAC systems and Android Mobile devices). That is why we created Bitdefender Central. Bitdefender Central is the web platform where you have access to the product’s online features and services and can remotely perform important tasks on devices Bitdefender is installed on. You can log in to your Bitdefender account from any computer or mobile device connected to the Internet by accesing this link.

 

How to install Bitdefender 2018

Published on: 05-01-2018

Bitdefender 2018 can be installed by downloading the installation kit corresponding to the purchased subscription from Bitdefender Central. Once the installation process is complete, your product activated. To download Bitdefender 2018 from Bitdefender Central, follow the steps presented in the video or in the instructions below.

 

How to purchase?

Published on: 04-01-2018