Security for Virtualized Environments

Dịch vụ bảo mật cho thiết bị ảo hóa, các trung tâm dữ liệu ảo, đám mây được cung cấp bởi GravityZone trên giao diện On-Premise.

 • Bảo vệ tốt nhất cho máy ảo Windows và Linux: cho phép quét theo thời gian thực cho các hệ thống tập tin, tiến trình xử lý, bộ nhớ và registry
 • Hiệu suất được chứng minh tốt nhất cho các trung tâm dữ liệu: nâng cao hiệu suất lên đến 20% so với các nhà cung cấp bảo mật truyền thống
 • Hoạt động trên bất kỳ nền tảng ảo hóa nào: VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, KVM, Oracle và các ứng dụng khác theo nhu cầu
 • Bảo vệ agentless cho VMware NSX
 • Giấy phép linh hoạt cho mỗi VS, mỗi VDI hoặc cho mỗi CPU trong các trung tâm dữ liệu tập trung
or YÊU CẦU TƯ VẤN
 
  Gọi cho chúng tôi tại
1900 545 525
 

Những lợi ích đạt được

 • Hiệu suất tốt nhất Trong môi trường ảo hóa

  Dựa trên những thử nghiệm hiệu suất chạy với Login Virtual Session Indexer, (Login VSI), GravityZone-SVE có ít tác động nhất đến các ứng dụng đang chạy trong các môi trường ảo hóa so với các giải pháp bảo mật dành cho ảo hóa khác

 • Đơn giản và dễ triển khai, tiết giảm giảm thời gian triển khai và chi phí

  Được phân phối như một thiết bị ảo Linux với tính năng tự động cấu hình, tích hợp với VMware vCenter, Citrix XenServer và Active Directory

 • Giảm chi phí thông qua việc hợp nhất máy chủ

  GravityZone Security for Vitrualized Enviroments giúp giảm chi phí lên đến 20% khi so sánh với các giải pháp chống malware truyền thống, giảm nhu cầu phần cứng và tiêu thụ năng lượng

 • Khả năng mở rộng và an toàn

  Loại bỏ điểm chết và AV storms, mở rộng bằng cách nhân bản các thiết bị ảo và triển khai tự động bằng các gói cài tạo sẵn

 • Giảm thiểu các chi phí vận hành

  Kết hợp việc triển khai và quản lý đơn giản với các công cụ antimalware mạnh mẽ và các chính sách bảo mật để giúp hợp lý hóa các hoạt động CNTT đồng thời cải thiện sự tuân thủ

 • Bảo vệ đa nền tảng

  Tối ưu hóa bảo vệ trên tất cả các hypervisors được biết đến - VMware vShield VMware ESXi, Citrix Xen, Microsoft Hyper-V, Red Hat KVM, Oracle VM và nhiều hơn nữa

Các tính năng

 • Một giải pháp duy nhất

  • Một giao diện điều khiển cung cấp khả năng quản lý, triển khai và thực thi các chính sách bảo mật dễ dàng cho bất kỳ số lượng endpoint nào, trên bất kỳ hệ thống , ảo nào và trong bất kỳ đám mây nào;
  • Một kiến trúc cho phép hiển thị đầy đủ và kiểm soát trong trung tâm dữ liệu đám mây thông qua tích hợp với Active Directory, VMwareCitrix hypervisors;
  • Một agent duy nhất bảo vệ tất cả nền tảng ảo hóa, bảo vệ các nhà cung cấp private and public cloud;
 • Bảo mật nhiều lớp

  • Antimalware

   Chống malware và virus, bao gồm bảo vệ theo thời gian thực cho các hệ thống tập tin, bộ nhớ, tiến trình và dữ liệu registry;

  • Bảo vệ tấn công theo mục tiêu và Bảo vệ mối đe doạ zero-day thông qua kiểm soát mối đe dọa tiên tiến và phát hiện các khai thác lỗ hổng;
  • Phòng chống ransomware đa lớp

   Bao gồm phát hiện dựa trên hành vi tương tự, kiểm soát mối đe dọa tiên tiến đối với ransomware chưa xác định công với ransomware vắc xin giúp ngăn chặn quá trình mã hóa

  • Tường lửa

   Tường lửa cá nhân hai chiều đầy đủ kèm tính năng phát hiện xâm nhập dựa trên máy chủ lưu trữ và phòng chống HIDS / HIPS;

  • Kiểm soát nội dung

   Lọc nhiều luồng nội dung web để xác định các mối đe dọa tiềm ẩn trực tuyến;

  • Kiểm soát thiết bị

   Kiểm soát cổng ứng dụng và thiết bị nhằm thực thi các chính sách bảo vệ dữ liệu;

  • Kiểm soát ứng dụng

   Tạo ra các ứng dụng được phép hoặc ngăn ngừa các phần mềm độc hại, phần mềm trái phép được thực thi. Danh sách Trắng kiểm soát Ứng dụng chỉ có sẵn cho nền tảng Windows (bắt đầu với Windows 7 for desktop và Windows Server 2008 R2). Danh sách trắng Kiểm soát Ứng dụng không nên được kích hoạt trên File Server.

 • Performance boosters

  • Centralized scanning offloads antimalware processes from each protected virtual machine to virtual security appliances;
  • Multi-level caching - de-duplicating scanning processes with two-layered caching mechanism;
  • Optimized Scanning – focused on the 10% capable of execution that may harbor malicious code;
 • Bảo vệ hoàn hảo

  • Bảo vệ mọi nền tảng ảo hóa kết hợp như: VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, KVM, Oracle;
  • Mọi môi trường: trung tâm dữ liệu, đám mây riêng, đám mây công cộng hoặc đám mây lai.
  • Tích hợp chặt chẽ với VMware NSX;
 • Khả năng mở rộng an toàn

  • Ứng dụng được cung cấp như là một thiết bị ảo tự định cấu hình dựa trên Linux Ubuntu;
  • Sử dụng cơ sở dữ liệu mã nguồn mở an toàn MongoDB;
  • Cân bằng tải trên nhiều thiết bị an ninh ảo;
  • Mở rộng bằng cách nhân bản các thiết bị ảo;
 
 • Các OS được bảo vệ

  Guest OS

  Microsoft Windows

  •  Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
  •  Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
  •  Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2
  •  Oracle
  •  Solaris 11, 10 (only in VMware vShield environments)

  Linux

  •  Red Hat Enterprise Linux / CentOS 5.6 or higher
  •  Ubuntu 12.04 LTS or higher
  •  SUSE Linux Enterprise Server 11 or higher
  •  OpenSUSE 11 or higher
  •  Fedora 16 or higher
  •  Debian 7.0 or higher
  •  Oracle Solaris 11, 10 (only in VMware vShield environments)
  •  Oracle Linux 6.3 or higher
 • Nền tảng ảo hóa

  VMware

  •  VMware vSphere 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 P1 or 4.1 P3
  •  ESXi 6.0, 5.5, 5.1, 5.0, 4.1
  •  VMware vCenter Server 6.0, 5.5, 5.1, 5.0 or 4.1
  •  VMware vShield Manager 5.5, 5.1, 5.0
  •  VMware vShield Endpoint
  •  VMware vCNS 5.5, 5.5.4
  •  VMware Tools 8.6.0 build 446312
  •  VMware View 5.1, 5.0

  Citrix

  •  Citrix XenDesktop 7.5, 5.5, 5.0
  •  Citrix XenServer 6.0, 5.6 or 5.5 including
  •  Citrix Xen Hypervisor
  •  Citrix VDI-in-a-Box 5.x

  Microsoft

  •  Microsoft Hyper-V Server 2012, 2008 R2
  •  Microsoft Hyper-V Hypervisor

  Linux

  •  Red Hat Enterprise 3.0 including
  •  Red Hat KVM Hypervisor

  Oracle

  •  Oracle VM 3.0

GravityZone is the first

giải pháp bảo mật có khả năng giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng và hiệu suất mà các doanh nghiệp phải đối mặt ngày nay, được xây dựng từ nền tảng cho các môi trường không đồng nhất.
or
Ask for Proof of Concept
 
 

CALL Business Sales

022 333 555
Các tổ chức có thể triển khai linh hoạt trên bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ an ninh trong GravityZone: Security for Virtualized Environments,Security for Endpoints, Security for Mobile and Security for Exchange.

Bitdefender GravityZone FAQ

 What is Bitdefender GravityZone?

Bitdefender GravityZone is the new Bitdefender enterprise security solution for Medium to Very Large Organizations. It's redesigned from the ground up with a fresh, but proven private cloud computing architecture that takes full advantage of virtualized infrastructures. GravityZone leverages Bitdefender's acclaimed antimalware technologies and provides a centralized security management platform for physical, virtualized and mobile endpoints.

GravityZone is a business-agile solution that implements a holistic approach. Not just antivirus, but an enterprise-grade solution that helps organizations to attain their virtualization projects objectives and secure data, while preserving the systems' performance and users' productivity.

With built in redundancy and load balancing mechanism, it's capable to scale-out on-demand to protect from hundreds to hundreds of thousands of endpoints, and provides administrators with a single pane of glass into organization's security postures, global threats and dashboards for various roles within the organization.

 What is the new Bitdefender GravityZone?

From platform architecture to security services, GravityZone emerges as a reinvented enterprise security solution built for the new IT landscape. The solution combines highly optimized virtualization aware security with leading detection technologies and a fresh, but proven, architecture.

Complex enterprise environments require tailored, integrated security solutions that support heterogeneous environments with a broad range of systems and usage scenarios. GravityZone has been designed to deliver optimized security for the new threats and risks of data exposures introduced by:

 • Exponential evolution of malware and professionalization, combined with
 • Increased Internet penetration;
 • Exponential increase of data;
 • IT consumerization and convergence of devices and services;
 • Cloud computing and virtualization technologies.

All this has changed the IT landscape, the way information is delivered and consumed, how applications and services are provisioned.

GravityZone itself is implemented as a private cloud solution that runs on virtualized layers and it's packed to enable organizations to secure their IT assets, while helps to reduce administration burden, lower TCO and improve the return-on-investments. The solution removes the scalability limitation of legacy solutions based on client-server architecture and relational databases.

The improvement continues with security services, too. GravityZone extends and integrates security services to virtualized environments and mobile devices. So, as users are expecting the same experience when consuming information on a PC, Laptop, Tablet or Smartphone, the information security will be preserved, too, no matter if is accessed locally or remotely, from a workstation or a mobile device, if the company uses traditional or virtualized infrastructures.

 What do you mean by unified security for physical, virtualized and mobile environments?

GravityZone is unified by design and aims to be a solution that covers all security requirements. In current stage it unifies the main security services and provides a single point of management for physical, virtualized and mobile endpoints security. Future development will integrate new security services into GravityZone, like security for email and collaboration, and also will add services enhancements and support for other platforms.

Unlike other solutions that bolt-on modules to an aging architecture, importing different 3rd party technologies and trying to put them together, Bitdefender GravityZone has been architected from the ground up as a unified security management platform across physical, virtualized and mobile environments. It features a modular design that allows flexible and tailored security services, and role based administration.

The solution comprises of the following integrated components:

 • GravityZone Control Center - the management platform that provides the single point of security management across organization.
 • Security for Endpoints - protects Windows workstations and servers.
 • Security for Virtualized Environments - protects virtualized Windows and Linux guest systems, running on VMware, Citrix, Microsoft or any other virtualization platform
 • Security for Mobile Devices - enables secured BYOD adoption, with easy delivery and control of mobile devices security for effective administration.
 GravityZone SVE service is mandatory or can I choose any security services?

GravityZone is 100% modularized. This means that you can choose what services you want to license, with the needed number of units per each one.

Even if GravityZone is delivered as virtual appliance, its deployment is not constrained by SVE service activation. However, if you already run or plan to deploy virtualization projects, we recommend you to implement Security for Virtualized Environments (SVE).

With GravityZone you will benefit of effective security and improved administration efficiency from two directions. On one side reduced administration burden due to centralized management and architecture benefits with simple turn-key deployment of GravityZone virtual appliance, built in redundancy and scalability mechanism, and on the other side is the optimized virtualization security services of SVE that will help you attain your business objectives of the virtualization projects and realize the full potential of your investments.

 Does GravityZone support a mixed virtualized environment?

For example, there is a need to provide security for VMs running on VMware ESXi and Microsoft Hyper-V at the same time.

Yes, with Security for Virtualized Environments service of GravityZone you can manage all types of virtualization scenarios from a single point of management. GravityZone Control Center is integrated with VMware vCenter and Citrix XenCenter, and also supports many other virtualization platforms, like Microsoft Hyper-V, KVM, RedHat Enterprise Virtualization, or Oracle Virtualization.

 How can I test Bitdefender GravityZone solution?

All you need to do is to register for a trial version at www.bitdefender.co.th/business/free-trials/.

You will receive a confirmation email with instructions and trial license keys with 50 units for each service.

 What licensing models/options are available for Bitdefender GravityZone?

GravityZone is a modular solution supporting you to license only what you need, when you need. You can license each security service for the necessary number of units.

Licensing options:

 • Up front paid subscriptions for 1, 2 or 3 years.
 • Possible to license one, two or all security services.
 • GravityZone is licensed per module, based on the number of units for each service.
 • Control Center is provided for free with any Security Service.
 • Security for Virtualized Environment is licensed per:
  • # of virtual desktops (VDI) & virtualized servers (VS) or
  • # of physical CPUs that power the virtualized environment.
 • Security for Endpoints is licensed per # of physical endpoints: desktops & servers
 • Security for Mobile Devices is licensed per # of mobile devices, iOS and Android.

Volume discounts are applicable for each security service, starting from as low as 15 units.

 Installation Guide offers you essential information to deploy GravityZone in your network.

 Administrator’s Guide helps you to manage and monitor network security with GravityZone.

 Reporter’s Guide shows how you can monitor your network security.

 Bitdefender Endpoint Security Tools Users Guide is intended to help Windows users run local scans and remove malware from their systems.

 Endpoint Security for MAC Users Guide is intended to help Mac users run local scans and remove malware from their systems.

 API Documentation helps developers automate business workflows using the Bitdefender GravityZone APIs.