Bitdefender
Endpoint Detection and Response

Sử dụng khả năng hiển thị mạnh mẽ vời để phát hiện và ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa trên toàn bộ tổ chức của bạn.

XDR: thế hệ tiếp theo của EDR

Dễ dàng tích hợp, tương quan và ngữ cảnh hóa dữ liệu từ nhiều nguồn tín hiệu bảo mật trên toàn bộ tổ chức của bạn. Phát hiện, ứng phó và ngăn chặn các mối đe dọa từ một bảng điều khiển duy nhất bằng ngôn ngữ mà con người có thể đọc được.

Hiển thị thống nhất

Tận dụng quyền truy cập vào nhiều cảm biến để tập hợp sự cố tự động trên các ứng dụng điểm cuối, danh tính, mạng, đám mây và năng suất.

Biến dữ liệu riêng biệt thành thông tin chi tiết có thể hành động và có được cái nhìn toàn diện về toàn bộ tổ chức của bạn cũng như các điểm cuối riêng lẻ, cho phép phát hiện và phản hồi liền mạch.

Phát hiện, Ứng phó, Phòng ngừa

Hiểu sự cố bằng cái nhìn trực quan, đồ họa về toàn bộ vòng đời tấn công, tác động đến tổ chức và mọi sự cố liên quan.

Nhanh chóng xác định nguyên nhân gốc rễ bằng phân tích để xác định giao thức bảo mật và ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự trong tương lai.

Phản hồi bằng một cú nhấp chuột

Biến thông tin chuyên sâu thành hành động trong môi trường của bạn.​

Response Framework cung cấp các hành động ứng phó có hướng dẫn để nhanh chóng thực hiện ứng phó sự cố thông minh.

Thống nhất cảnh báo và đơn giản hóa việc điều tra trên toàn tổ chức

 

GravityZone eXtended Detection and Response (XDR) 

Chủ động phát hiện các cuộc tấn công trên toàn bộ tổ chức của bạn, bao gồm các thiết bị vật lý và IoT, nền tảng kết hợp, đa đám mây cũng như khối lượng công việc và dịch vụ có nguồn gốc trên đám mây.

XDR kết hợp tính năng phát hiện mối đe dọa tự động và phân tích nguyên nhân gốc rễ bằng cách tập hợp các tín hiệu từ các hệ thống khác nhau và trình bày chúng ở định dạng mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được. Các nhóm bảo mật không cần thực hiện phân tích thủ công mà thay vào đó có thể tập trung vào việc ứng phó nhanh chóng với các sự cố trên danh tính, mạng, email, đám mây và điểm cuối.

Khả năng & Lợi ích

Khả năng hiển thị ngoài các điểm cuối được quản lý

Khả năng quan sát rộng và sâu các sự cố và sự kiện bảo mật từ các nguồn khác nhau để phát hiện các cuộc tấn công liên quan đến các thiết bị không phải điểm cuối hoặc không được bảo vệ. Chúng tôi tập hợp các sự cố bảo mật bằng cách liên kết các tín hiệu bảo mật bằng cách sử dụng cảm biến XDR trên các điểm cuối, đám mây, email, danh tính và mạng.​

Bitdefender dẫn đầu trong đánh giá The Forrester Wave™: Endpoint Security, Q4 2023

Báo cáo độc lập đã đánh giá các nhà cung cấp hàng đầu và cách họ xếp hạng, theo quan điểm của chúng tôi, xác nhận Bitdefender là công ty dẫn đầu toàn cầu về an ninh mạng. Trong báo báo cáo nhấn mạnh Bitdefender “khác biệt với tư duy tích cực ưu tiên phòng ngừa”.

Một nền tảng XDR tích hợp

Giải pháp tích hợp trong một giải pháp

Giải pháp XDR với tích hợp cảm biến được triển khai cho cơ sở hạ tầng tại chỗ và đám mây.

Bảo mật trực quan

Phân tích dựa trên đám mây hiệu quả cao kết hợp với bối cảnh cụ thể cho môi trường của bạn để phát hiện sớm các cuộc tấn công phức tạp và cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát 360 độ ở định dạng mà con người có thể đọc được.

Phát hiện mối đe dọa nâng cao và ứng phó sự cố

Thông tin tình báo trực tiếp về mối đe dọa có thể hành động được thu thập thông qua Mạng bảo vệ toàn cầu (GPN) bảo vệ hàng trăm triệu hệ thống được tích hợp trên toàn cầu vào GravityZone XDR.

Managed Detection and Response​

Bitdefender MDR, tận dụng Bitdefender GravityZone XDR, giữ cho tổ chức an toàn với tính năng giám sát bảo mật 24×7, ngăn chặn, phát hiện và khắc phục tấn công nâng cao, săn lùng mối đe dọa có chủ đích và dựa trên rủi ro.

Xem hoạt động của GravityZone XDR

GravityZone XDR được xây dựng dựa trên các biện pháp kiểm soát ngăn chặn điểm cuối hàng đầu thế giới trên nhiều cảm biến, bao gồm các điểm cuối, nhận dạng, mạng, đám mây và ứng dụng Productivity. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các mối đe dọa mạng trong khi bạn xử lý công việc kinh doanh của mình.

Bitdefender XDR hoạt động như thế nào?

“GravityZone XDR provides excellent visibility across our network and alerts us quickly to any potential threats so we can take proper action. We receive a real-time risk score which we monitor closely and make changes as needed to keep our risk level low.”

S. Kamarudeen
IT Infrastructure Manager, ENPI

Sự công nhận của ngành

Bitdefender được công nhận là công ty dẫn đầu về an ninh mạng bởi các tổ chức thử nghiệm độc lập,
các công ty phân tích ngành và các cơ quan truyền thông.

SỬ DỤNG GRAVITYZONE EXTENDED DETECTION AND RESPONSE (XDR) ĐỂ LÀM GÌ?
GravityZone XDR phơi bày toàn bộ phạm vi của các cuộc tấn công mạng – lén lút hoặc cách khác – bằng cách kết nối tín hiệu từ các công cụ khác nhau, rải rác theo thời gian và cung cấp bối cảnh sâu hơn thông qua thu thập bằng chứng tự động, phân tích nguyên nhân gốc rễ và các hành động ứng phó được đề xuất.
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA GRAVITYZONE XDR LÀ GÌ?

GravityZone XDR cung cấp khả năng phát hiện và phản hồi mối đe dọa đầy đủ bằng cách sử dụng các cảm biến điểm cuối, mạng, đám mây và nhận dạng. Nền tảng GravityZone rộng hơn cũng cung cấp các giải pháp phòng ngừa và bảo vệ, chẳng hạn như vá lỗi bảo mật di động cũng như bảo vệ khối lượng công việc trên đám mây và điểm cuối.

GRAVITYZONE XDR HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Công cụ tương quan trung tâm của chúng tôi sử dụng thuật toán học máy để xác định mối quan hệ giữa các hệ thống, đối tượng và sự kiện bị ảnh hưởng được thu thập từ các cảm biến của chúng tôi trên các nguồn ứng dụng điểm cuối, đám mây, danh tính và năng suất. Thông tin này sau đó được sử dụng để tạo ra bản trình bày mang tính tương tác, bằng đồ họa về sự cố bảo mật và đề xuất các hành động ứng phó để khắc phục và ngăn chặn các mối đe dọa.

CẤP ĐỘ KỸ NĂNG KỸ THUẬT YÊU CẦU ĐỂ SỬ DỤNG GRAVITYZONE XDR LÀ GÌ?

GravityZone XDR cung cấp thông tin có giá trị bất kể trình độ kỹ năng của bạn. Mỗi sự cố bảo mật mở rộng đều cung cấp lời giải thích mà con người có thể đọc được kèm theo cái nhìn hữu ích về những gì đã xảy ra trong tổ chức của bạn và các phản hồi được đề xuất.

GRAVITYZONE XDR ĐƯỢC CẤP PHÉP NHƯ THẾ NÀO?

Vì mỗi môi trường là duy nhất, GravityZone XDR cho phép chọn phạm vi và khả năng hiển thị phù hợp cho khách hàng bằng cách kết hợp GravityZone Business Security Enterprise và một các bổ sung có thể mua riêng cho từng danh mục cảm biến (Mạng, Nhận dạng, Đám mây, Ứng dụng Productivity).